مدیریت مالی

توسط |2021-05-22T14:20:39+04:30مارس 8, 2021|مشاوره مالی, خدمات|

مدیریت مالی به معنای برنامه‌ریزی، سازماندهی ، هدایت و کنترل فعالیت‌های مالی، مانند تهیه و استفاده از وجوه شرکت است. این به معنای استفاده از اصول مدیریت عمومی، در منابع [...]