مراحل برگذاري ايونت

توسط |2021-07-10T14:41:28+04:30آوریل 15, 2021|خدمات ایونت, خدمات|

لحظه‌ای که تصمیم به سازماندهی و برگذاري یک ايونت می‌گیرید، وارد چرخه مدیریت ايونت شده که می‌تواند به پنج مرحله تقسیم شود: برنامه‌ریزی ايونت: تبديل ایده به برنامه‌اي عملی. سازماندهی ...