خدمات ایونت

مراحل برگذاري ايونت

مراحل برگذاري ايونت

لحظه‌ای که تصمیم به سازماندهی و برگذاري یک ايونت می‌گیرید، وارد چرخه مدیریت ايونت شده که می‌تواند به پنج مرحله تقسیم شود: برنامه‌ریزی ايونت: تبديل ایده به برنامه‌اي عملی. سازماندهی ايونت: از پلن عملیاتی تا اجرا. تبلیغ ايونت: گسترش خبر و فروش بلیط. میزباني ايونت: اطمینان حاصل کردن از اجراي صحيح برنامه. پس از ايونت: …

مراحل برگذاري ايونت خواندن بیشتر & raquo؛