معرف‌ها

شتابدهنده‌ها،مراکز رشد، مراکز نوآوری، صندوق های سرمایه‌گذاری، منتورها و به طور کلی تمامی خبرگان اکوسیستم نوآوری می‌توانند با  ثبت نام خود به عنوان معرف در شبکه اینوتوکن، از خدمات این شبکه بهره‌مند شوند.

به طور کلی معرف ها در شبکه اینوتوکن وظیفه سنجش و ارزشگذاری استارتاپ ها را دارند که در صورت وجود شایستگی آن استارتاپ را به شبکه معرفی کنند تا در صورت ورود استارتاپ به شبکه، پاداش دریافت کنند.

همچنین معرف ها میتوانند علاوه بر دریافت پاداش، با ارائه خدمات در شبکه اینوتوکن، کسب درآمد کنند.

معرف‌های شبکه اینوتوکن

با یک کلیک همین حالا عضو معرف‌های اینوتوکن شوید.