اينوتوكن ابزاري مبتني بر فناوری بلاكچين بوده و جهت تسهيل فرآيندهاي اكوسيستم نوآوري خلق شده است. استارت آپها در شبكه اينوتوكن قادر خواهند بود. خدمات مورد نياز رشد و توسعه خود را جامع تر، بهتر و ارزانتر تهيه كنند. همينطور سرمايه گذاران خرد و كلان اكوسيستم نيز مي توانند ريسك سرمايه گذاري خود را كاهش داده و خدمات دهندگان نيز مي توانند بازار خود را گسترش دهند.

خلق شبکه‌ای غیرمتمرکز، عادلانه و شفاف برای کسب‌و‌کار‌های نوپا

تیم ما

ما در اینوتوکن مانند یک خانواده منسجم کار میکنیم.