خدمات‌دهندگان

تمامی کسب و کار هایی که در اکوسیستم نواوری فعال هستند و به شرکت های نواور و استارتاپ ها خدمت ارائه میکنند،میتوانند عضوی از شبکه اینوتوکن شوند و از خدمات این شبکه بهره ببرند.

خدمات‌دهندگان  شبکه اینوتوکن می‌توانند از شبکه‌ای بزرگ از مشتریان بهره‌مند شوند و همچنین بازار خود را گسترش دهند

و همچنین قادر هستند با ارائه خدمات به شبکه و دریافت اینوتوکن، اینوتوکن های خود را سرمایه‌گذاری کنند.

خدمات‌دهندگان شبکه اینوتوکن

با یک کلیک همین حالا عضو خدمات‌دهندگان اینوتوکن شوید.