طراحی گرافیک چیست؟

مطمئن هستم که بسیاری از شمایی که این مقاله را [...]