سرویس ابری چیست؟

امروزه سرویس‌ ابری (cloud service) بسیار فراگیر شده و در همه جا قابل [...]