استارتاپ

استارتاپ ویکند یا آخرهفته استارتاپ چیست؟

استارتاپ ویکند، یک رویداد آخرهفته‌ای 54 ساعته است، که در [...]

برگشت به بالا